fbpx
Từ 1/4, áp dụng C/O mẫu D cần lưu ý gì?

22-03-2023

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến áp dụng C/O mẫu D. Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 41 (SC-AROO 41) và Ủy ban điều phối thực thi Hiệp định ATIGA...
Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới: Từ 1/1/2025, ai được xuất khẩu tiểu ngạch?

21-03-2023

Bộ Công Thương đang xin ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 về thương mại biên giới. Thúc đẩy phát triển thương mại biên giới Theo Bộ Công Thương, hoạt động thương mại biên giới trong những năm gần đây...
CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN (ĐKC) CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM (VLA)

10-11-2017

 I- CÁC ĐỊNH NGHĨA: 1- “Đại lý” là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt nam do Khách hàng chỉ định làm đại diện thay mặt họ thực hiện các dịch vụ. 2- “Công ty” là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt...
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN (Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015)

04-11-2017

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM...
Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển

04-11-2017

I - Đặc điểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển : 1) Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển - Việc xuất nhập khẩu hàng hoá thường được...
Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm

03-11-2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 01/2017/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019. Theo...
Tăng cường “hậu kiểm” ôtô, rượu, bia, hàng điện tử nhập khẩu

03-11-2017

Không chỉ đưa ra cảnh báo về nguy cơ nhập siêu do việc nhập khẩu các mặt hàng ôtô, rượu bia, điện thoại có xu hướng tăng mạnh, Tổng cục Hải quan còn cho biết sẽ tập trung kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đối với các doanh nghiệp nhập...
QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG XUẤT (VNACCS)

03-11-2017

Thủ tục hải quan là gì? Đó là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Mục đích Để Nhà nước tính và thu thuế. Đây là mục...
QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG NHẬP (VNACCS)

03-11-2017

Sơ đồ tổng quan quy trình khai báo và khai sửa đổi bổ sung trong thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu.    1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA) – Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập...