fbpx
Quý I/2023: Xuất nhập khẩu ước đạt 154,27 tỷ USD

29-03-2023

Tính chung quý I năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154,27 tỷ USD; cán cân thương mại xuất siêu 4,07 tỷ USD.