fbpx
VCCI lo ngại có sự chồng lấn chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

11-04-2023

Góp ý Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, VCCI lo ngại sẽ có sự chồng lấn trong chia sẻ thông tin.