fbpx
Xuất khẩu tôm tìm cách gỡ khó

29-03-2023

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, xuất khẩu tôm 2 tháng đầu năm chỉ đạt 350 triệu USD, nhiều doanh nghiệp tìm cách xoay xở, giữ chân khách hàng. Đối mặt khó khăn kép Gần 20 năm tham gia xuất khẩu, chưa khi nào Công ty CP...