fbpx
Quý I/2023, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 91.267 tỷ đồng

11-04-2023

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu Quý I/2023 đạt 91.267 tỷ đồng, trong đó, tháng 3 đạt 33.476 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 3/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt...