fbpx
Quý I/2023, xuất khẩu cao su giảm 22,9% về giá trị

11-04-2023

Quý I/2023, xuất khẩu cao su giảm 2,6% về lượng và giảm 22,9% về trị giá so với cùng kỳ. Việc giá xuất khẩu cao su giảm những tháng đầu năm là khá bất thường.