fbpx

Tổng cục Hải quan tăng cường giám sát hàng quá cảnh, tạm nhập tái xuất

23-03-2023

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát hải quan

Để đảm bảo việc xuất khẩu, tái xuất hàng hóa đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt cán bộ công chức hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Ngành hải quan quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh quá cảnh theo đúng quy định tại các Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Campuchia, Lào, Trung Quốc và các văn bản quy phạm pháp luật.

Về cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh và hàng hóa gửi kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan chỉ đạo, đối với hàng hóa tái xuất, hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất để xuất đi nước ngoài qua cửa khẩu biên giới phải được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo đúng quy định.

Hàng hóa chỉ được xuất khẩu, tái xuất theo đúng địa điểm xuất hàng, cửa khẩu xuất đã được đăng ký trên tờ khai hải quan, không cho phép thực hiện việc chia nhỏ container, chia nhỏ lô hàng để xuất qua các lối mòn, lối mở, mốc biên giới.

Công chức hải quan chỉ xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát sau khi toàn bộ lô hàng đã được vận chuyển qua đúng cửa khẩu xuất đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Đối với hàng hóa tái xuất, xuất khẩu phải được vận chuyển trên các phương tiện đáp ứng điều kiện niêm phong, kiểm tra, giám sát hải quan. Cụ thể, đối với container, không bị rách vỡ, thủng; tay khóa, chốt có lỗ gắn được seal của cơ quan Hải quan; bản lề, tại container đúng theo tiêu chuẩn đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Đối với các xe thùng, thùng chứa hàng hóa không bị thủng, rách vỡ; tay khóa, chốt có lỗ đảm bảo gắn được seal của cơ quan Hải quan.

Trường hợp container/thùng chứa đựng hàng hóa không đáp ứng điều kiện để niêm phong, giám sát hải quan, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi không cho phép bốc xếp hàng hóa lên phương tiện đó và không xác nhận đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan.

Làm rõ các dấu hiệu tiếp tay, bảo kê cho hàng hóa

Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, hàng hóa từ kho ngoại quan hoặc từ địa điểm lưu giữ đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đến cửa khẩu xuất phải được giám sát bằng seal định vị điện tử.

Trong quá trình theo dõi, giám sát qua hệ thống nếu phát hiện phương tiện chứa hàng, niêm phong hải quan có dấu hiệu không đảm bảo nguyên trạng, phương tiện vận chuyển đi không đúng lộ trình, thời gian, tắt tín hiệu định vị thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa ngay tại cửa khẩu xuất.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu và các lực lượng kiểm soát hải quan, trực ban, thanh tra nội bộ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan tại các khu vực lối mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với hành vi xuất khẩu, tái xuất hàng hóa không đúng cửa khẩu quy định.

Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Trực ban Tổng cục cũng được giao tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, tuần tra, kiểm soát trực tiếp hoặc thông qua hệ thống quản lý seal định vị điện tử, camera giám sát lắp đặt tại các khu vực cửa khẩu.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm thì ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần làm rõ các dấu hiệu tiếp tay, bảo kê cho hàng hóa vận chuyển qua các khu vực này của công chức hải quan cũng như các lực lượng chức năng khác.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra các hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý.

 

Nguồn: congthuong

Tin mới nhất

Tin Liên quan